ที่ปรึกษาการดําเนินงานโรงแรม

Song Saa Private Island | Just one of many successful projects for Hotel Consulting Asia

Hotel Consulting Asia ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ HCA ให้บริการให้คําปรึกษาและการจัดการที่ครอบคลุม รวมถึงความช่วยเหลือและความเชี่ยวชาญด้วย:Hotel Consulting Asia

  • การจัดการการดําเนินงาน
  • นโยบายและขั้นตอน
  • การควบคุมต้นทุนและงบประมาณ
  • การตลาดและโปรโมชั่น
  • การสรรหาและการฝึกอบรม
  • การประกันคุณภาพ (Mystery Shopper Program)

 

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้ของ Hotel Consulting Asia และเริ่มต้นขั้นตอนแรกของการดําเนินงานโรงแรมของคุณให้ประสบความสําเร็จ

เยี่ยมชมเว็บไซต์ Hotel Consulting Asia