บริการให้คําปรึกษาด้านร้านอาหาร

บริการให้คําปรึกษาด้านร้านอาหาร | Hotel Consulting Asia

 

 

แนวคิดร้านอาหารที่พร้อมสําหรับตลาดที่ไม่เหมือนใคร

  • Hotel Consulting Asiaไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารรสเลิศหรือร้านอาหารที่ให้บริการที่รวดเร็วเรามีแนวคิดร้านอาหารที่แตกต่างกันมากกว่า 10 แบบพร้อมสําหรับการใช้งานของคุณ

เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานที่มีอยู่

  • เพื่อทบทวนการดําเนินงานตั้งแต่ต้นทุนไปจนถึงการขายและความเป็นไปได้ของตลาดและค้นหาแหล่งรายได้ใหม่ HCA เป็นโซลูชันแบบครบวงจร

 

พัฒนาแนวคิดใหม่เอี่ยม

  • ต้องการ 1 ธุรกิจร้านอาหารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งโดดเด่นกว่ากันหรือไม่?
  • เราสามารถพัฒนาแนวคิดร้านอาหารมืออาชีพและให้ผลกําไรซึ่งตรงกับความคาดหวังของคุณจาก A ถึง Z

 

ความเป็นไปได้และการศึกษาตลาด

  • ก่อนที่จะลงทุนในธุรกิจร้านอาหารใหม่หรือที่ดําเนินงานอยู่ให้ค้นหาว่ารายได้ในปัจจุบันและศักยภาพที่คุณคาดหวังคืออะไร
  • การศึกษาความเป็นไปได้
  • การสํารวจตลาดและการศึกษา
  • การศึกษารายได้จากการดําเนินงาน ... เพื่อตั้งชื่อบริการเพียงไม่กี่อย่าง